Bendroji privatumo politika


Mes, Igmant, gerbiame jūsų privatumą ir įsipareigojame saugoti jį laikydamiesi šios Privatumo politikos (toliau – „Privatumo politika“). Šioje Privatumo politikoje rasite informaciją apie jūsų asmens duomenų tvarkymą. Mes įsipareigojame būti sąžiningi, pateikdami aiškią informaciją apie tai, kokie jūsų asmens duomenys tvarkomi, asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taip pat teisinį duomenų tvarkymo pagrindą ir kitą informaciją, kurią turime pateikti pagal galiojančius teisės aktus.

  1. Sąvokos

1.1. Duomenų valdytojas ir svetainės www.igmant.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra UAB „Pantonas“, įmonės kodas 305005919, PVM mokėtojo kodas LT100012203218, elektroninio pašto adresas – info@igmant.lt.

1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje www.igmant.lt.

1.3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės), reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Pirkėjo asmeninius duomenis.

  1. Bendrosios nuostatos

2.1. Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės.

2.2. Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

  1. Asmenų ir juridinių asmenų duomenų tvarkymas

3.1. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo metu, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis. Pirkėjas sutinka, kad būtų tvarkomi šie duomenys:

3.1.1. Vardas

3.1.2. Pavardė

3.1.3. Banko sąskaita

3.1.4. Gimimo data arba asmens kodas

3.1.5. PVM mokėtojo kodas (jei esate PVM mokėtojas)

3.1.6. Verslo liudijimo arba individualios veiklos pažymos numeris ar individualios įmonės kodas

3.1.7. Adresas

3.1.8. Kontaktiniai duomenys – el. pašto adresas ir (arba) telefono numeris

3.2. Mes tvarkome asmens duomenis, siekdami vykdyti su jumis sudarytą sutartį arba ją su jumis sudaryti, taip pat laikytis mums taikomų teisinių pareigų. Tačiau, jei saugome jūsų asmens duomenis, siekdami apsaugoti savo juridines teises, pvz., iškilus teisiniam ginčui, toks asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas teisėtu interesu, skirtu tokiu atveju apsaugoti mūsų teises.

3.3. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis ar juos pašalinti parašydamas el. laišką info@igmant.lt. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 dienas).

3.4. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris daro užsakymą interneto parduotuvėje www.igmant.lt, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvė sužsakymo metu nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Klientas darydamas užsakymą gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams. Tai jis padaro pažymėdamas varnele (sutinku, kad mano asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais). Mes siunčiame naujienlaiškius kliento nurodytu el. paštu ir sudarome galimybes naujienlaiškio atsisakyti.

3.5. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3.6. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų. Asmenys, kurie sutiko, kad jų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, yra saugojami aktyviojoje duomenų bazėje ir naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.

3.7. Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, siekdami su jumis sudaryti ar vykdyti sutartį, prižiūrėti jos vykdymą, atlikti mokėjimus pagal sudarytą sutartį ir spręsti skundus, susijusius su sutarties sudarymu, vykdymu ir (arba) nutraukimu.

Taip pat mes tvarkome jūsų asmens duomenis, siekdami užtikrinti teisingą mūsų mokestinių įsipareigojimų vykdymą, t. y. įsitikinti ar sutarties sudarymo arba paslaugos teikimo metu (jei sutartis nebuvo sudaryta) jūs turėjote verslo liudijimą arba teikėte paslaugas pagal individualios veiklos pažymą, bei jums buvo suteikta teisė teikti paslaugas juridiniams asmenims sutarties sudarymo arba paslaugų teikimo metu (jei sutartis nebuvo sudaryta), taip pat asmens duomenys yra būtini tinkamam mūsų teisinių įsipareigojimų vykdymui: siekiant apskaičiuoti mokesčius ir mokesčių institucijoms deklaruoti informaciją apie iš jūsų gautas paslaugas arba jums atliktus mokėjimus.

Taip pat mes tvarkome jūsų asmens duomenis, siekdami išieškoti skolas ir (arba) prireikus kitas mokėtinas sumas ir, jei reikia, įvykdyti savo teisėtą interesą, pareiškiant, pateikiant ir ginant teisinius reikalavimus.

3.8. Mes gauname informaciją apie jus, kai jūs ją pateikiate mums sudarydami sutartį ir (arba) teikdami paslaugas (jei sutartis nesudaryta) pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą. Taip pat mes renkame asmens duomenis apie jus iš Mokesčių inspekcijos duomenų bazės, siekdami patikrinti, ar jūs turite galiojantį verslo liudijimą. Jūs mums turite nurodyti savo vardą, pavardę, gimimo datą (arba asmens kodą), PVM mokėtojo kodą (jei esate PVM mokėtojas), adresą, verslo liudijimo arba individualios veiklos pažymos numerį arba individualios įmonės kodą ir kontaktinę informaciją. Jei nepateiksite reikalaujamos privalomos informacijos, mes galime atsisakyti su jumis sudaryti sutartį.

3.9. Jūsų asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo sutarties galiojimo pabaigos datos. Esant sudarytoms autorių teisių ir intelektinių paslaugų sutartims, visi susiję dokumentai, įskaitant darbų priėmimo aktus, bus saugomi 50 metų nuo sutarties galiojimo pabaigos datos.

3.10. Mes perduodame jūsų asmens duomenis bankams, valstybinėms įstaigoms (dažniausia – mokesčių institucijoms), auditoriams, dokumentų archyvavimo įmonei, teisės, finansų patarėjams, skolų išieškojimo įmonėms ir duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui, kurie mums teikia IT priežiūros paslaugas ir kita.

3.11. Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, siekdami tinkamai išrašyti ir gauti sąskaitas, t. y. pagal teisės reikalavimus, taip pat siekdami užtikrinti teisingą informaciją, kurią reikia pateikti mokesčių institucijoms. Taip pat tvarkome jūsų asmens duomenis, siekdami išieškoti skolas ir (arba) prireikus kitas mokėtinas sumas ir, jei reikia, įvykdyti savo teisėtą interesą, pareiškiant, pateikiant ir ginant juridinius ieškinius. Mes gauname informaciją apie jus, kai jūs ją mums pateikiate, kad išrašytume sąskaitą už įsigytas mūsų prekes ir paslaugas arba kai pateikiate tokią sąskaitą mums.

Kai išrašome sąskaitas, jūs mums turite nurodyti savo vardą, pavardę, PVM mokėtojo kodą (jei esate PVM mokėtojas), adresą, individualios įmonės kodą. Jei nepateiksite reikalaujamos privalomos informacijos, mes negalėsime jums išrašyti sąskaitos.

Jūsų asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo sąskaitos išrašymo ar gavimo datos.

Mes perduodame jūsų asmens duomenis bankams, valstybinėms įstaigoms (dažniausia – mokesčių institucijoms), auditoriams, dokumentų archyvavimo įmonei, teisės, finansų patarėjams, skolų išieškojimo įmonėms, duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui, kurie mums teikia IT priežiūros paslaugas ir kita.

3.12. Mes tvarkome jūsų, kaip verslo partnerio darbuotojo ar atstovo asmens duomenis, siekdami pasirašyti sutartis, jas vykdyti ir (arba) susisiekti kilus įvairiems klausimams. Mes tvarkome jūsų, kaip potencialaus verslo partnerio darbuotojo ar atstovo asmens duomenis, siekdami sukurti naujus verslo santykius. Jūsų asmens duomenis mes gauname iš jūsų arba iš mūsų verslo partnerio ar potencialaus verslo partnerio. Jūsų, kaip verslo partnerio darbuotojo ar atstovo, asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo sutarties galiojimo pabaigos datos.

Mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis auditoriams, valstybinėms įstaigoms (dažniausiai – mokesčių institucijoms), finansų ir teisės konsultantams ir duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui archyvavimo įmonei, IT priežiūros įmonėms ir kt.

3.13. Jūsų asmens duomenis tvarkome žaidimų ir/ar konkursų organizavimo, vykdymo, administravimo, laimėtojų nustatymo, paskelbimo, prizų ir/ar kitos dovanos įteikimo tikslu, taip pat laimėjimo atveju duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti teisingą savo mokestinių įsipareigojimų vykdymą: apskaičiuoti mokesčius ir mokesčių institucijoms deklaruoti informaciją apie jums suteiktas išmokas. Jeigu gaunamas skundas dėl žaidimo ir/ar konkurso asmens duomenys tokiu atveju tvarkomi siekiant pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus.

Dalyvavimas žaidime ir/ar konkurse yra neprivalomas, tačiau jeigu sutinkate dalyvauti privalote pateikti žaidime ir/ar konkurse prašomus asmens duomenis. Priešingu atveju, dalyvauti žaidime ir/ar konkurse negalėsite. Laimėjimo atveju Jūs turite mums nurodyti savo vardą ir pavardę, asmens kodą arba paso numerį, arba asmens tapatybės kortelės numerį, arba leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numerį. Jei nepateiksite reikalaujamos privalomos informacijos, mes negalėsime užtikrinti teisingo savo mokestinių įsipareigojimų vykdymo, todėl galime atsisakyti jums išduoti prizą ar kitą dovaną.

Mes gauname informaciją apie jus, kai jūs sutinkate dalyvauti žaidime ir/ar konkurse užpildydami registracijos formą arba kai jūs savanoriškai sutinkate viešai pateikti savo asmens duomenis socialinių tinklų komentaruose, žinutėse ir pan. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Atšaukus savo sutikimą, konkurso ir/ar žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir konkurse ir/ar žaidime nebedalyvauja. Taip pat dalyvaudami konkurse ir/ar žaidime sutinkate, kad laimėjimo atveju, kvito numeris ir data, arba socialinių tinklų vartotojo vardas būtų viešai paskelbti konkurso ir/ar žaidimo interneto svetainėje arba socialiniuose tinkluose.

Mes taip pat siekdami tvarkyti žaidimo ir/ar konkurso registraciją ir/ar nustatyti laimėtojus, galime naudoti programą, kuri pagrįsta automatiniu sprendimų priėmimu. Jei jūs nepageidaujate, kad jūsų atžvilgiu būtų taikomas automatinis sprendimų priėmimas, dalyvauti žaidime ir/ar konkurse negalėsite. Pateikdami asmens duomenis, jūs patvirtinate, kad asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, taip pat, kad jūs esate ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus. Pastebėję netikslumų, iš karto juos ištaisykite.

Dalyvavusių žaidime ir/ar konkurse asmens duomenys bus saugomi iki laimėtojų nustatymo dienos arba ne ilgiau kaip 15 darbo dienų pasibaigus terminui pateikti skundą dėl konkurso ir/arba žaidimo. Asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau, jei buvo gautas skundas dėl žaidimų ir (arba) konkursų. Tokiu atveju asmens duomenys bus saugomi tol, kol bus išspręstas skundas. Laimėjimo atveju asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo prizo ar kitos dovanos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos.

Mes perduodame jūsų asmens duomenis valstybinėms įstaigoms (dažniausiai – mokesčių institucijoms), auditoriams, siuntų pristatymo įmonei, jeigu prizas ir/ar kita dovana yra pristatoma į namus ir duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui, dokumentų archyvavimo įmonei. Kai kuriuose žaidimuose ir/ar konkursuose jums leidžiame įkelti savo turinį, pavyzdžiui nuotraukas, tokiu atveju informacija, kurią jūs pateikiate ar paskelbiate tampa vieša informacija.

  1. Jūsų asmens duomenis galime atskleisti:

4.1. Įmonėms, su kuriomis dirbame. Asmens duomenys yra atkleidžiami įmonėms, kurios teikia mums paslaugas ir kurios yra paminėtos prie kiekvieno tvarkymo tikslo. Visos šios įmonės privalo užtikrinti tokią pačią jūsų asmens duomenų apsaugą, negali naudoti jų neleistinais tikslais ir turi užtikrinti, kad jų partneriai elgsis taip pat.

4.2. Valstybės ir savivaldybių institucijoms, kitiems asmenims, atliekantiems pagal įstatymus jiems pavestas funkcijas. Mes perduodame jūsų asmens duomenis valstybės ir savivaldybių institucijoms bei kitiems asmenims, atliekantiems pagal įstatymą jiems pavestas funkcijas, gavę jų prašymą arba siekdami mūsų teisėto intereso pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

4.3. Su jūsų asmens duomenimis elgiamės atsakingai. Jūsų duomenų apsaugai naudojame technines ir organizacines saugumo priemones. Duomenys laikomi saugiai ir yra prieinami ribotam asmenų skaičiui.

  1. Taisyklių keitimas

5.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas www.igmant.lt interneto svetainėje. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti techninę galimybę Pirkėjui iš naujo sutikti su atnaujinta Privatumo politika.

5.2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto parduotuvėje www.igmant.lt.

5.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.

5.4. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

  1. Informacijos pateikimas ir perdavimas

6.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu info@igmant.lt.

6.2. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenziją.

  1. Slapukai (angl. cookies)

7.1. Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę kiekvieną kartą asmeniui apsilankius interneto svetainėje. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Svetainėse slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų interneto svetainėje skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su asmenine informacija. Asmuo gali bet kada išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios interneto svetainės www.igmant.lt funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai.

  1. Slapukų naudojimo tikslai:

8.1. Parduotuvės krepšelio formavimui (svetainės pagrindinei veiklai vykdyti) ir svetainės lankytojų statistiniams duomenims skaičiuoti. Naudojantis interneto svetaine, iš kliento gali būti pareikalauta atlikti registraciją tam, kad jis galėtų užsisakyti produktus. Tokiu atveju kliento reikalaujama pateikti asmens duomenis (tokius kaip vardas, el. pašto adresas, telefonas ir pan.). Bendrovė turi teisę savo nuožiūra visais teisėtais būdais naudotis visa asmens pateikta informacija ir duomenimis, kuriuos asmuo pateikia atlikdamas registraciją arba kitais būdais. Slapukas, krepšelio formavimui, sukuriamas, kai vartotojas įkelia prekes į krepšelį, o ištrinamas, kai vartotojas uždaro (atsijungia) svetainės langą (baigia sesiją).

8.2. Galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. Galima sužinoti daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos valdyti šioje svetainėje AboutCookies.org (anglų kalba). Galite aplankyti http://www.omniture.com/privacy/optout.html?return_url=&javascript_enabled=true ir vykdyti atsisakymo instrukcijas. Jei pasirenkate nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis kai kuriomis šios svetainės savybėmis.

8.3. Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami internetinės parduotuvės svetainėje pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti ir pan.

8.4. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.

8.5. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.

  1. Baigiamosios nuostatos

9.1. Ši Privatumo politika yra atnaujinta 2018 rugpjūčio 20 d. Apie visus Privatumo politikos pakitimus bus informuota pagal šios Privatumo politikos 4 punktą.